Wykonaj jakąś akcję albo przedłuż sesję aby uniknąć wylogowania. Twoja sesja kończy się za 5:00.

Akcja lorem ipsum dolor sit amer została wykonana a to jest pasek informujący o niej, przyklejony do dolnej krawędzi ekranu

II
fundusze
sekurytyzacyjne

Fundusze sekurytyzacyjne są szczególnym typem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będących alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ich aktywność jest ograniczona do inwestowania w portfele wierzytelności, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne oraz prawa do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Najczęściej fundusze te są elementem grupy kapitałowej skupionej wokół firmy windykacyjnej, której umożliwiają nabywanie portfeli wierzytelności bankowych. Fundusze sekurytyzacyjne są także tworzone jako wehikuły inwestycyjne dla inwestorów pasywnych – w takim przypadku inwestycja w certyfikaty inwestycyjne funduszu jest interesującą alternatywą dla lokowania środków w klasyczne instrumenty finansowe.

Portfel funduszu sekurytyzacyjnego jest obsługiwany przez zarządzającego portfelem –profesjonalny podmiot prowadzący działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zadaniem zarządzającego jest między innymi analiza i selekcja nabywanych portfeli oraz organizacja i nadzór nad procesem windykacji.

Do chwili obecnej FORUM TFI utworzyło już 14 funduszy sekurytyzacyjnych oraz nawiązało współpracę z 7 podmiotami zarządzającymi portfelami wierzytelności sekurytyzowanych. Pod zarządzaniem FORUM TFI stworzono fundusze o konstrukcjach unikalnych na polskim rynku, będące odpowiedzią na indywidualne oczekiwania uczestników.

Szczególne miejsce w tej kategorii należy się funduszom NSFIZ „Raport” oferowanym inwestorom zewnętrznym, z których każdy charakteryzuje się określoną z góry minimalną stopą zwrotu w skali roku, uwzględnianą przy każdym wykupie certyfikatów inwestycyjnych, dokonywanym w cyklu kwartalnym.

Fundusze Raport 2 NFIZW, Raport 3 NFIZW i Raport 4 NFIZW zebrały od inwestorów ponad 75 mln zł, oferując minimalne stopy zwrotu na poziomie 8,2% - 13% w skali roku. W ciągu trzech lat od przydziału certyfikatów inwestycyjnych wypłaciły im całość wpłaconego kapitału wraz z odsetkami, łącznie prawie 95 mln zł.

Utworzony w 2014 roku Raport 6 NFIZW zebrał od swoich inwestorów 42 mln zł, oferując minimalną stopę zwrotu na poziomie 7,5% w skali roku. Do chwili obecnej zwrócił im kapitał o wartości 25 mln zł, co stanowi 59% kapitału wpłaconego; wraz z odsetkami fundusz ten wypłacił inwestorom już ponad 27 mln zł.

W 2015 roku FORUM TFI utworzyło kolejny fundusz tego typu: Raport 7 NFIZW, który zebrał od inwestorów 85 mln zł, z zakładaną minimalną stopą zwrotu na poziomie 7% w skali roku i maksymalnie 5-letnim okresem inwestycji. Pierwsze wykupy certyfikatów wraz z odsetkami rozpoczęły się zgodnie z założeniami statutowymi – we wrześniu 2016 roku. Do chwili obecnej fundusz zwrócił inwestorom 17 mln zł, stanowiących 20% wartości kapitału wpłaconego. Wraz z odsetkami wypłacił im ponad 19 mln zł.

Więcej informacji na temat naszej firmy oraz jej oferty na : 

FORUMTFI.PL

Lista funduszy
sekurytyzacyjnych FORUM TFI

Poniżej lista funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Forum TFI S.A.

i

Umożliwiamy Inwestorom śledzenie notowań swoich Funduszy w Strefie Inwestora.

 • ANETO
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • CRF 1
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • FAST FINANCE 
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • FORUM WIERZYTELNOŚCI
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • FORUM WIERZYTELNOŚCI+
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • LC ASSET
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • LC ASSET II
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • MONTON
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • PROTEGAT 1
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • RAPORT 10
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • RAPORT 11
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • RAPORT 3 
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • RAPORT 6 

  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI W LIKWIDACJI

 • RAPORT 7
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI W LIKWIDACJI
 • RAPORT 8

  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI W LIKWIDACJI

 • RAPORT 9
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • RAPORT 
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • S-COLLECT
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 • VPF I
  NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI
 •  
   

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Niektóre pliki cookies są wymagane do poprawnego działania tej strony stąd potrzeba ich zapisania w pamięci podręcznej przeglądarki. Więcej informacji pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl Pokaż szczegóły

Potwierdzenie

Jednorazowy kod SMS

niepoprawny kod SMS